วันอังคาร, 13 สิงหาคม 2562 15:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์และป้ายหน้าห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติงานฝ่ายโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์และป้ายหน้าห้องโสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติงานฝ่ายโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read 5 times