วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2560 14:26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (สาขาวิชาภาษาจีน คมส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (สาขาวิชาภาษาจีน คมส) ราคา 15,800.01 บาท กับบริษัท แอลเอ็ม โซลูชั่น แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read 159 times