วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2560 14:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 7 เครื่อง (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คมส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก DELL จำนวน 1 เครื่อง (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คมส) ราคา 16,000 บาท กับร้าน 31 เทรดดิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read 182 times