วันพุธ, 10 ตุลาคม 2561 14:58

ประกาศประกวดราคาซื้อแท่นประติมากรรมนูนต่ำนุนสูง ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 40 ชุด(796,000 บาท)

Written by

ประกาศประกวดราคาซื้อแท่นประติมากรรมนูนต่ำนุนสูง ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 40 ชุด

Read 69 times