วันอังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2562 15:21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสารอาคารเพชรภูมิภัฏ และอาคาร7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Written by

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสารอาคารเพชรภูมิภัฏ และอาคาร7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read 119 times