ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2723)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบ Single mode ขนาดไม่น้อยกว่า 2 core  ยาวไม่น้อยกว่า 8,750 เมตร พร้อมติดตั้ง ณ บ้านพักอาจารย์ จำนวน 36 หลัง และการทดสอบวัญญาณแสง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนแบบอาคารรวม 7 อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภักภูเก็ต เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพหะและขนส่ง ที่ชำรุดเสี่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ