ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2730)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุไม้ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักรีดเครื่องนอน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาจ้างตัดชุดพละ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดพื้นเมืองภูเก็ต

เพื่อใช้ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

******************************************************************

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าจอ LED

เพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โดยวิธีเฉพาะเจาจง

**************************************************************