ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (2730)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมงาน

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

************************************************************************

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน

โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**********************************************************************

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โสตฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถอาคารกิจการนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นไข่มุกอันดามันสู่สากล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นไข่มุกอันดามันสู่สากล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป