วันจันทร์, 29 มกราคม 2561 10:32

ประกาศ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จำนวน  ๑  อัตรา  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันที่ ๑๑ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้ต่อไปนี้

Read 1976 times Last modified on วันอังคาร, 30 มกราคม 2561 10:42