วันเสาร์, 10 กุมภาพันธ์ 2561 14:10

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  จำนวน  ๑  อัตรา  นั้น  มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้วปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

 

 

 

 

หมายเหตุ  ขอเปลี่ยนห้องสอบพนักงานราชการเป็นห้อง  LC 4  ชั้น  3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ

                 ขอให้ผู้สมัครนำบัตรเข้าสอบมาในวันสอบด้วย

Read 735 times