วันจันทร์, 12 มีนาคม 2561 16:49

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน ๖ อัตรา ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้วปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบแต่ละภาคในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 

หมายเหตุ   วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑  สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ณ  ห้อง ๑๓๑๑  อาคาร  ๑๓  ชั้น  ๑

Read 1125 times Last modified on วันจันทร์, 12 มีนาคม 2561 16:57

Related items