วันพุธ, 04 เมษายน 2561 16:54

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๑๕๖๑

Written by

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  จำนวน  ๑๑  อัตรา  ลงวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งแล้ว  ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

 

Read 672 times Last modified on วันพุธ, 04 เมษายน 2561 16:57