วันจันทร์, 04 มิถุนายน 2561 09:58

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ      สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จำนวน    อัตรา  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันที่ ๑๑ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้ต่อไปนี้

 

Read 2455 times Last modified on วันศุกร์, 08 มิถุนายน 2561 09:55

Related items