วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2561 09:58

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(นักเอกสารสนเทศ)

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการนั้นบัดนี้การเลือกสรรเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต     จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรร  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่รายงานตัวดังต่อไปนี้

 

Read 583 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 19 กรกฎาคม 2561 10:01

Related items