วันอังคาร, 24 กรกฎาคม 2561 10:12

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

Written by

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการนั้น  บัดนี้การเลือกสรรเรียบร้อยแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต      จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรร  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่รายงานตัวดังต่อไปนี้

Read 798 times

Related items