วันพฤหัสบดี, 26 กรกฎาคม 2561 16:42

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ (จำนวน ๖ อัตรา)

Written by

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  เงินรายได้  จำนวน  ๖  อัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้

Read 1626 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กรกฎาคม 2561 17:18