วันอังคาร, 24 กรกฎาคม 2561 08:05

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอยู่หอพักภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีการศึกษา 2561

Written by
Rate this item
(0 votes)

ให้นักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าอยู่หอพักภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มารายงานตัวเข้าอยู่หอพักวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าอยู่หอพักภายใน

Read 472 times Last modified on วันอังคาร, 24 กรกฎาคม 2561 08:14

Latest from กองพัฒนานักศึกษา