PKRU Channel : บรรยากาศ "การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปี 2560" (วันที่ 2)

Written by  Read 616 times
วันเสาร์, 11 พฤศจิกายน 2560 14:41

บรรยากาศ "การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปี 2560" (วันที่ 2)