เมนู

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และจดหมายเหตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • พ.ค. 07, 2563
  • 91

Logo


 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และจดหมายเหตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top