เมนู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และจดหมายเหตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • พ.ค. 25, 2563
  • 110

Logo


 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และจดหมายเหตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top