เมนู

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประะชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่่ พิเศษ (2)/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • by สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  • มี.ค. 20, 2563
  • 43

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประะชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่่ พิเศษ (2)/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Top