เมนู

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และหอจดหมายเหตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • by งานพัสดุ
  • พ.ค. 18, 2563
  • 102

Logo


 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และหอจดหมายเหตุ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top