เมนู

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์ประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • by งานพัสดุ
  • มิ.ย. 26, 2563
  • 49

Logo


 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์ประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top