เมนู

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาลัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • by ตรวจสอบภายใน
  • ก.ค. 23, 2563
  • 63

0001 17

0002 7

Top