เมนู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ ชุด จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • by สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
  • ก.ค. 24, 2563
  • 57

pkru logo medium

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ ชุด จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ ชุด จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

Top