เมนู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหนังสือชาติพันธุ์อันดามันกับวัฒนธรรม ๕อ. ขนาดสำเร็จ A๔ ๒๑x๒๙.๗ cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • by สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  • ก.ค. 30, 2563
  • 53

pkru logo medium 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหนังสือชาติพันธุ์อันดามันกับวัฒนธรรม ๕อ. ขนาดสำเร็จ A๔ ๒๑x๒๙.๗ cm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด เอกสารชุดที่ 1

Top