เมนู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟิล์มกรองแสง สีดำ 80% จำนวน 24 ชุด สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • by คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • พ.ย. 08, 2562
  • 467

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟิล์มกรองแสง สีดำ 80% จำนวน 24 ชุด สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด ตามเอกสารแนบ

Top