เมนู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส acetylene 99.6% สำหรับโคงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • by คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • พ.ย. 18, 2562
  • 623

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส acetylene 99.6% สำหรับโคงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด ตามเอกสารแนบ

Top