เมนู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ครั้งที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • by สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  • พ.ย. 19, 2562
  • 457

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ครั้งที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด เอกสารชุดที่ 1

Top