เมนู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างระบบแสง เสียง และเวที สำหรับโครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง ครบรอบ ๑๐ ปี สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • by คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • พ.ย. 22, 2562
  • 545

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างระบบแสง เสียง และเวที สำหรับโครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง ครบรอบ ๑๐ ปี สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด ตามเอกสารแนบ

Top