เมนู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโครงการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • by คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • ม.ค. 10, 2563
  • 339

Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโครงการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด ตามเอกสารแนบ

Top