เมนู

แบบประเมิน ประจำปีการศึกษา 2561

  • มี.ค. 31, 2563
  • 453

1. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2561

Link : https://docs.google.com/forms/d/1221-xsD5ddlPCOvvq0BZNM1upJ_nd74htCs1IFt6zaM/edit

qr1

Top