เมนู

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สมัครเข้าอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  • มิ.ย. 08, 2563
  • 1635

Logo

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครเพื่อเข้าสัมภาษณ์ เข้าอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและเข้าสัมภาษณ์เข้าอยู่หอพักนักศึกษา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Top