เมนู

ประกาศรายชื่อนักศึกษา กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง เปลี่ยนสถานศึกษา นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยฯ (ผู้กู้เอกสารไม่มีปัญหา)

  • มิ.ย. 20, 2563
  • 5465

Logo

ประกาศรายชื่อนักศึกษา กยศ.รายเก่าต่อเนื่อง เปลี่ยนสถานศึกษา (นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยฯ) ที่ดำเนินการส่งเอกสาร เพื่อประสงค์ขอกู้ กยศ. และผ่านการสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและ รอประกาศการยืนยันค่าลงทะเบียนเรียน และ การลงนามการกู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

Top