เมนู

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ กยศ. ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนสถานศึกษา

  • มิ.ย. 22, 2563
  • 8820
📣ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ กยศ. ผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนสถานศึกษาให้ผู้กู้เข้าสัมภาษณ์ ในวัน เวลา ตามรายชื่อที่แจ้ง
🔵นักศึกษา กยศ. ที่มีรายชื่อ ที่เรียนศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดตรัง รอสัมภาษณ์ ที่ศูนย์ให้การศึกษา จังหวัดตรัง โดยวันสัมภาษณ์รอประกาศในภายหลัง
 
🔴นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 - 5 ที่ไม่มีรายชื่อสัมภาษณ์ ให้เข้าสัมภาษณ์ในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 และรายงานตัวเวลา 12.00 - 13.00 น. กลุ่มสัมภาษณ์ ที่ 7 
 
⚫สถานที่สัมภาษณ์ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
*มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมโทร📱 08 6478 0062   งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

>>>คลิ๊กดูประกาศรายชื่อ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ กยศ. ผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนสถานศึกษา<<<

Top