เมนู

ประกาศรายชื่อนักศึกษารายงานตัว เข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัย

  • มิ.ย. 25, 2563
  • 1010

Logo

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสัมภาษณ์หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยให้นักศึกษาเข้ารายงานตัว วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 - 17.00 น. และวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา

คลิกดูประกาศ

คลิกตรวจสอบรายชื่อ

Top