เมนู

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

  • ส.ค. 02, 2562
  • 923
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
 
ให้นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์ ทุนการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1956 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 
 
หากนักศึกษา ไม่เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาให้ถือว่านักศึกษาขอสละสิทธิ์ในการขอรับทุนการศึกษา
 
Top