เมนู

ประกาศการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

  • ส.ค. 02, 2562
  • 1258
ประกาศการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562
 
ประกาศการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 
ประกาศให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฐมนิเทศ ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมแคแสด 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
Top