เมนู

งานวิเทศสัมพันธ์ - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

ต้อนรับคณะผู้บริหาร National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน

 

National Chung Hsing University dec 2019 1

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ตลอดจนคณาจารย์ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Keng-Tung Wu - Director of Forestry Industrial Promotion Office for Southeastern Asia คณุะผู้บริหารและผู้แทนจาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน ในโอกาสเข้าพบปะเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานที่ต่อเนื่องในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

National Chung Hsing University dec 2019 2

National Chung Hsing University dec 2019 3

National Chung Hsing University dec 2019 4

National Chung Hsing University dec 2019 5

National Chung Hsing University dec 2019 6

National Chung Hsing University dec 2019 7

National Chung Hsing University dec 2019 8

National Chung Hsing University dec 2019 9

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานงานกิจการต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานงานกิจการต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

85958

85959

85960

แสดงความยินดี นศ.-อจ. ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน

pkru 24 dec 2019
 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ตลอดจน บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้โอวาทและแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายวิชาการและตัวแทนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจาก National Pingtung University ประเทศไต้หวัน ในโครงการ “Training the Trainer” และ “Management x Culture x New Southbound 2020” ซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์ได้ร่วมกับ National Pingtung จัดโครงการขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอน การทำวิจัย และเปิดมุมมองเชิงนโยบายด้านการศึกษาให้กับบุคลากรสายวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และวัฒนธรรม ซึ่งตัวแทนจาก PKRU จะเดินทางไปทำกิจกรรมที่ประเทศไต้หวันในช่วงเดือน มกราคม 2563 
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวภายหลังการพูดคุยกับผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ ว่า “รู้สึกยินดีและชื่นชมความมั่นใจ ตั้งใจ และความกล้าในการเปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู้ ในส่วนของนักศึกษาทั้ง 8 คน มีความถนัดและสนใจที่แตกต่างกัน นักศึกษาบางคนต้องการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บ้างก็สนใจในการได้เปิดประสบการณ์ในต่างประเทศ หรือมีสัมพันธภาพกับเพื่อนต่างชาติ ซึ่งแรงจูงใจและความชื่นชอบเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการศึกษายุคใหม่ ที่ต้องการผลผลิตที่หาความรู้ออกจากกรอบหรือ Comfort Zone ที่มีอยู่เดิม เพื่อค้นหาหรือเลือกเส้นทางที่สามารถยกระดับศักยภาพตนเองได้อีกขั้น ซึ่งปัจจัยสำคัญคือทัศนคติที่ดี ซึ่งในการพูดคุยในครั้งนี้นักศึกษาทุกคนมีมุมมองที่น่าสนใจและเชื่อมั่นว่าจะใช้โอกาสในครั้งนี้พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ และในส่วนของบุคลากรสายวิชาการที่ได้เป็นตัวแทนไปร่วมโครงการนั้น เชื่อมั่นว่าจะช่วยให้การดำเนินงานด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเข้มแข็งขึ้น เพราะจะได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการทำวิจัยบนเวทีระดับนานาชาติต่อไป”  
 
 
 
 
 
 
 
 
Top