เมนู

ทุนการศึกษา - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

About PKRU : เรื่องทุนการศึกษา ที่เด็ก PKRU ต้องรู้ !

phuket scholarship feb 2020 1
 
เพราะเศรษฐกิจฝืดเคืองหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม ที่กระทบต่อครอบครัวของนักศึกษา PKRU ส่งผลต่อเนื่องเป็นอุปสรรคในการเรียน ทั้งค่าเทอมและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัย เข้าใจถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการขับเคลื่อนผ่าน งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลจากทุกวงการ ร่วมกันสนับสนุนทุนการศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ทีมงาน #PRPKRU นำมารายงานในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทุนการศึกษาที่ได้มีการมอบในช่วงปีการศึกษา 2562 ต้องยกเครดิตให้ผู้มีอุปการะคุณทุกองค์กรและบุคคล ที่เล็งเห็นถึงคุณค่าทางการศึกษา และช่วยสานฝันให้กับนักศึกษา PKRU
 
ส่วนนักศึกษา PKRU FRESHY 2020 เซฟข้อมูลนี้ไว้แล้วมาติดต่อทางกองพัฒนานักศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ขอรับทุนในปีการศึกษาต่อไป หรือสามารถรับข่าวสารทุนการศึกษาต่างๆ ได้ทางเพจ facebook.com/pkrupage
 
phuket scholarship feb 2020 2
 
phuket scholarship feb 2020 3
phuket scholarship feb 2020 4
 
phuket scholarship feb 2020 5
 
phuket scholarship feb 2020 6
 
phuket scholarship feb 2020 7
 
phuket scholarship feb 2020 8
 
phuket scholarship feb 2020 9
 Yellow and Salmon Autism Event Poster 12
 
present : #PRPKRU
info : งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต
 

Phuket Hotel Association มอบทุนการศึกษาแก่สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2/2562

mspkru 29 jan 2020

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 สมาคมโรงแรมจังหวัดภูเก็ต (Phuket Hotels Association) ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2/2562 ณ ห้อง MSPKRU Conference Room 1 (ห้อง 19106) คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ดร.สัญญา ฉิมพิมล ผู้ประสานงานจากสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ให้การต้อนรับ Mr.Wolfgang Meusburger - Education Chairman, Phuket Hotels Association (ประธานฝ่ายสมาคมโรงแรมจังหวัดภูเก็ต) พร้อมด้วย คณะกรรมการจากสมาคมฯ ในโอกาสที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ จำนวนทั้งหมด 6 คน ทั้งนี้ทุนการศึกษาดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต มากกว่า 60 โรงแรม ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้จนสำเร็จตามเป้าหมาย และให้การสนับสนุนในการนำนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพในเครือข่ายโรงแรมของสมาคม

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

phuket-hotel-association-scholarship-jan-2020

กุศลธรรมภูเก็ต มอบทุนสนับสนุนนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต

kusoldham phuket 26 jun 2020
 
PRPKRU : (26 มิถุนายน 2563) ที่ห้องราชาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และทีมงานจากกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ในโอกาสที่ได้รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จำนวน 300,000 บาท 
 
 
สำหรับการพบปะในครั้งนี้ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ซึ่งนอกจากจะเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านจิตอาสาที่ปฏิบัติภารกิจในด้านต่างๆ เพื่อสาธารณกุศลแล้ว ยังมีการให้ความสำคัญกับการมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ที่ช่วยเหลือนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นอย่างดีมาโดยตลอด มหาวิทยาลัยจะนำเงินดังกล่าวไปจัดสรรเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ซึ่งนับเป็นปีที่ยากลำบากมากที่สุด เนื่องจากประสบวิกฤติภัย COVID-19 สิ่งที่มหาวิทยาลัย มุ่งหวังต่อยอดความตั้งใจของมูลนิธิฯ คือการสร้างนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นตัวแทนจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มอบทุนการศึกษาและการพัฒนาบูรณาการ

pkru charity committee dec 2019
 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คสม.) จัดพิธีมอบเงินทุนการศึกษา และการพัฒนาบูรณาการ และทำบุญปีใหม่ 2563 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นางวิภาวรรณคูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
 
 
 
 
นางวิภาวรรณ คูสุวรรณ ประธาน คสม. กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณทุกท่านที่มีจิตเมตตาสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยผ่านการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมียอดเงินรับรวมทั้งสิ้น 6,177,467 บาท หักค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 141,220 บาท และเป็นเงินสนับสนุนกองทุนพระหลวงพ่อแช่ม 377,000.บาท เหลือเงินทั้งสิ้น 5,659,247 บาท ทั้งนี้เงินสนับสนุนที่ได้รับมาทาง คสม. ได้ใช้จ่ายเพื่อดำเนินการต่างๆ ไปแล้วดังนี้ 1.ให้การสนับสนุนค่าลงทะเบียนค้างจ่ายของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจำนวน 17 คน เป็นเงิน 328,940 บาท / 2.บริจาคอุปกรณ์เครื่องเสียงและเก้าอี้ห้องประชุมให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห้องเรียนจังหวัดตรัง เป็นเงิน 66,000 บาท / 3. สนับสนุนงานคอนเสิร์ตมันส์เพื่อพี่ มันนี่เพื่อน้อง วงบอดี้สแลม จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นเงิน  100,000 บาท / และ 4.บริจาครถตู้ TOYOTA COMMUTER AT จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นเงิน 1,288,000 บาท นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน คือ การติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์รอบขุมน้ำในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อให้มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนในละแวกนี้ และโครงการต่างๆ ที่ยังอยู่ระหว่างการประสานงาน เพื่อดำเนินงานต่อไป เช่น โครงการ เพชรราชภัฏ เป็นโครงการที่สนับสนุนคนดีและเก่งสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โครงการด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการต่อเนื่องในการสนับสนุนเงินทุนค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปีสุดท้าย ก็ยังดำเนินการต่อในปีการศึกษา 2563 ซึ่งการดำเนินทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นองค์กรสำหรับท้องถิ่นที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษา และขั้นตอนปฏิบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563

เครื่องหมาย

ประกาศรายชื่อนักศึกษา และขั้นตอนปฏิบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกตรวจสอบชื่อ https://drive.google.com/file/d/1mSdVW8tCDeE4u_6yp9-WD6W5pSegY10a/view?fbclid=IwAR0hWxnSnFxAre9ool9z1gyu-CwdHyssK1m-P_Izcob8rgmLqvHmzwAS0vI

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) รับทุนการศึกษามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

Logo
 
กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ประกาศงานทุนการศึกษา (แบบให้เปล่า) เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษา ทุนการศึกษามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 
 

มอบทุนการศึกษา “ทุน ผศ.จันทิภา ลิมปิเจริญ” ประจำปี 2562

 
1
 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุน ผศ.จันทิภา ลิมปิเจริญ” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “กองพัฒนานักศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของทุนการศึกษา ที่สามารถขยายโอกาสในการเรียนให้กับนักศึกษา สำหรับการมอบทุนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ครอบครัว ผศ.จันทิภา ลิมปิเจริญ (อดีตอาจารย์ ม.ราชภัฏภูเก็ต) และสมาคมชาวปักษ์ใต้แห่งนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้มีการมอบแก่นักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จำนวน 3 ทุน ทุนละ 12,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่มีครอบครัวที่ยากลำบาก และขาดโอกาส อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทั้งนี้โอกาสของนักศึกษาจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดองค์กรหรือบุคคลที่มีจิตสาธารณะ และเห็นคุณค่าของการศึกษา มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษา และขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและเป็นผู้ส่งต่อโอกาสให้กับสังคมต่อไป” อธิการบดี กล่าว
 
 
 
 
 
 
 
  

มอบรายได้ครูชวนวิ่ง ครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินงานทุนการศึกษา

pkru 2 jan 2020

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมครูชวนวิ่ง ครั้งที่ 1 สำหรับใช้ดำเนินงานด้านทุนการศึกษา โดยคณะผู้จัดกิจกรรม “ครูชวนวิ่ง ครั้งที่ 1” จากชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต และชมรมครูนอกประจำการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับคนทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นนโยบายที่มหาวิทยาลัยมุ่งสนับสนุนให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น ในการนี้มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนการศึกษา หลังจากนี้กองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้ารับมอบทุนการศึกษาต่อไป

มูลนิธิสตรีนานาชาติ ร่วม ม.ราชภัฏภูเก็ต มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563

piwc jul 2020
 
PRPKRU (20 กรกฎาคม 2563) ที่ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ผู้ประสานงานมูลนิธิสตรีนานาชาติ) ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ นางวิภา ตันมานะตระกูล ประธานมูลนิธิสตรีนานาชาติ พร้อมด้วย คณะกรรมการชมรมสตรีนานาชาติ (Phuket International Women’s Club-PIWC) ในโอกาสที่เดินทางมาพบปะเพื่อขอข้อมูลในด้านผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาทุนการศึกษามูลนิธิสตรีนานาชาติ (ทุนต่อเนื่อง) และมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 จำนวน 19 ทุน มูลค่าทุนการศึกษาละ 20,000 บาท
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวในพิธีมอบทุนการศึกษาว่า “ขอบคุณความกรุณาของคณะกรรมการมูลนิธิสตรีนานาชาติและชมรมสตรีนานาชาติ ที่ให้การสนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพราะในช่วงวิกฤตภัย COVID-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาและครอบครัวเป็นอย่างมาก ทางมหาวิทยาลัยนั้นได้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การลดและแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา การจัดหางานพาร์ทไทม์ และสนับสนุนสวัสดิการอื่นๆ แม้ว่าหนทางในขณะนี้จะยากลำบากกว่าเดิม มหาวิทยาลัยยังคงยืนหยัดที่จะช่วยเหลือให้นักศึกษาถึงฝั่งฝันในการสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวอาจจะไม่สำเร็จ หากขาดผู้อุปถัมภ์ที่เห็นถึงคุณค่าทางการศึกษาอย่างมูลนิธิสตรีนานาชาติและชมรมสตรีนานาชาติ ซึ่งมอบมากกว่าทุนทรัพย์ แต่มอบโอกาส ชี้แนะช่องทาง และดูแลนักศึกษาทุนเป็นอย่างดีดังเช่นครอบครัว ซึ่งผลลัพธ์จากนักศึกษาทุนมูลนิธีสตรีนานาชาติที่จบการศึกษา ล้วนสำเร็จเป็นบุคลากรคุณภาพในท้องถิ่นที่มีส่วนในการช่วยเหลือชุมชนและเป็นต้นแบบให้นักศึกษาทุนรุ่นน้องเดินรอยตาม วัฒนธรรมการเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ‘จิตอาสา’ ที่มหาวิทยาลัยตั้งใจหล่อหลอมนักศึกษา จึงขอฝากถึงนักศึกษาให้ใช้โอกาสที่ได้รับอย่างเต็มที่และสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคมต่อไป”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ต่อเนื่องปีที่ 14

toyota scholarship feb 2020
 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธี “มอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศ” ปีที่ 14 โดยมี นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน คณะกรรมการประมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี และนอกจากนั้นกองพัฒนานักศึกษายังได้จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา โดย น.ส.ณิชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ เจ้าของเยาวชนต้นแบบด้านการคิดบวก
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่ 2514 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 49 ปี ตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยรับผิดชอบการบริหารทุกด้านให้ความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน โดยปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 12,901 คน โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ฐานะค่อนข้างยากจน บางคนกำพร้าบิดา มารดา หรือขาดผู้อุปการะดูแล บางคนประสบภัยธรรมชาติทางฝั่งทะเลอันดามันสึนามิ เมื่อปี 2547 และนักศึกษาที่ประสบปัญหาอันเนื่องมาจาก สถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดมาเป็นระยะเวลา 14 ปี และนักศึกษาที่ได้รับโอกาสจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยรวมเป็นเงิน 12,250,000 บาท นักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีจำนวน 188 คน ซึ่งมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้สนับสนุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในนามของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ขอขอบพระคุณมูลนิธิฯ ที่ได้หยิบยื่นโอกาสให้แก่นักศึกษาเพิ่มศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” อธิการบดีกล่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมศิษย์เก่า PKRU ปันน้ำใจ พี่ให้น้อง มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา กศ.บป.

pkru scholarship 26 jun 2020

PRPKRU (26 มิถุนายน 2563) สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “PKRU ปันน้ำใจ พี่ให้น้อง” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายเรวัต อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (ภาคเสาร์-อาทิตย์) ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 นอกจากนั้น สมาคมศิษย์เก่าฯได้มีการรับมอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 875 ชิ้น และ หน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Top