เมนู

รางวัล - เรียนศึกษาต่อภาคใต้ ภูเก็ต

การตลาดส่งทีม Triple F สู่รอบไฟนอลประเทศ IMC Plan Contest by A.P.Honda ครั้งที่ 12

87263483 2664281570461684 3308539803485601792 n
 
ม.ราชภัฏภูเก็ต แสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ทีม Triple F ประกอบด้วย นายวรวิช สุโขวัฒนกิจ  / นายพงศ์ศักดิ์ มุสิกรัตน์ / นางสาวแอนนา แทนเทือน / นางสาวสุดารักษ์ ปรีดาผล และ นางสาวจิรพรรณ ตั้งจิตต์ ในโอกาสที่ผ่านเข้ารอบ 12 ทีมทั่วประเทศ เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการ IMC Plan Contest by A.P.Honda ครั้งที่ 12 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว และ อาจารย์ศรายุธ ทองหมัน รวมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด และทีมที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาด ประกอบด้วย ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ ดร.สุธาสินี นิรัตติมานนท์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และบริษัท Southern Media & Event ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวด สำหรับนักศึกษาคนเก่งจากสาขาวิชาการตลาด PKRU จะเข้าร่วมการแข่งขันรอบ Final กับการจัด Event Marketing เต็มรูปแบบในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร
 
อาจารย์ศรายุธ ทองหมัน ผู้คุมทีม กล่าวถึงความสำเร็จของนักศึกษาว่า มีการเตรียมการ โดยการวางแผนของทีม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัด และจะประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมตลอดเวลา อีกทั้งมีการนำเสนอไอเดียที่ตอบโจทย์สินค้าและบริการในด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด นักศึกษาได้ใช้เครื่องสื่อในการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น Facebook Fanpage วิทยุ Youtube  ใบปลิว ป้ายโฆษณา และมีคูปองส่วนลดเงินสด ในส่วนของกิจกรรมในงาน Event Marketing สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ในร้าน CUB House ได้ครบ Concept ได้แก่ Awesome ! Let’s go! ร่วมสัมผัสความซุกซนของรถ Monkey / Talk to Me การแชร์เรื่องราวของการตกแต่งรถ โดยคุณผจญ พิทักษ์สัจจะกุล (พี่ต่อ) / It’ coffee o’clock การแชร์เรื่องราวการชงกาแฟ จาก Barista by Greyhound / Art Design Style your Dream การประกวดออกแบบลวดลายของรถ Monkey & C125 โดยครูโฟร์ Four Studio / กิจกรรม การ์ดวาเลนไทน์ ผ่านจักรยานยนต์ระดับตำนาน  Monkey & C125
 
87965476 132966824696850 1205050025189572608 n
 
87614089 549372066001218 2237720060485435392 n
 
87173731 669234830480564 1186241405622681600 n
 
 

ดร.ยุทธชัย ฮารีบิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทมือ P (Professional)

S 32923658

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็จ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธชัย ฮารีบิน อาจารย์สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทมือ P (Professional) ในรายการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ H.D.Y INTERNATION BADMINTON CHAMPIONSHIP 2019 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 สนามแบดมินตัน อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันรวมทุกประเภทมากกว่า 500 คน

ประวัตินักกีฬา (ดร.ยุทธชัย ฮารีบิน)
https://youtu.be/9MCpOp3Kk9o

S 32923656 0

S 32923659

นศ.นวัตกรรมการบริหาร รับรางวัลชนะเลิศประกวดแผนการท่องเที่ยว

ขอแสดงความยนดกบนกศกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกนวัตกรรมการบริการ ได้แก่ น.ส.กมลรัตน์ เพิ่มวงษ์ และ น.ส.สุภัสสรา จันทร์ทิพย์ ผลงาน Silk Road Hotel of Love โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น ในโอกาสที่คว้ารางวัลชนะเลิศ Let's Travel : The journey, do it with Passion" ในการประกวดแผนการท่องเที่ยวในโครงการ Young DMC Professional Camp จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (จัดในรูปแบบออนไลน์)

นศ.นิเทศศาสตร์ PKRU เจ๋ง คว้ารางวัลประกวดคลิปวิดีโอ “นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปีข้างหน้า”

P1

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  นายกรวีร์ มลิวรรณ นางสาวสกุณา ผลผดุง และนางสาววัชราภรณ์ พิรัตน์ ตัวแทนทีมนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลคะแนนความนิยม (Popular Vote) จากโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปีข้างหน้า” จาก ศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งได้มีการสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชั่น เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปีข้างหน้า”โดยการประกวดในครั้งนี้ จัดโดย วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่น่ายินดีว่าทีมนักศึกษานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สามารถคว้ารางวัลในระดับประเทศ 2 รางวัล คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือทีมแรก นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย (NEBULA) ประกอบด้วย นายกรวีร์ มลิวรรณ นางสาวดวงพร ภาคถิน นางสาวดาราวัลย์ นิคมจิต นางสาวสิริมา สายทอง นางสาวสุพนิตา วีระชาติเทวัญ ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท และคว้ารางวัลคะแนนความนิยม (Popular Vote) จากทีม Thailand in the Future ประกอบด้วย นางสาวชลลดา สิทธิมนต์ นายทศกร เอกชน นางสาวสกุณา ผลผดุง นางสาวสุพัตรา เพชรกลาย และนางสาววัชราภรณ์ พิรัตน์ ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท เช่นกัน
สำหรับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จร่วมของทางคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ได้ดูแล สนับสนุน เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับต่างๆ และการออกแบบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่มุ่งสร้างให้นักนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ ต้องเก่งคิด เก่งปฏิบัติ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และก้าวทันนวัตกรรมการสื่อสาร
 
โดยมีคณาจารย์ของทางสาขาวิชาเป็น Facilitator ในการพัฒนานักศึกษา ให้สามารถมองเห็นเป้าหมายในการเรียน ในการทำงาน และใช้กระบวนการ self-management กระตุ้นให้นักศึกษาสามารถดึงศักยภาพภายในตนเองออกมาสร้างผลงานในระดับที่น่าสนใจ โดยมีเทคนิคสามขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก คือ การมองเป้าหมายให้ชัดเจน ผ่านการทำ Vision Board ขั้นตอนที่สอง คือ การนำพานักศึกษาไปเรียนรู้จากผู้ประสบความสำเร็จในสายงานแอนิเมชั่น ผ่านโครงการสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณพลอย ทัศนีย์ เพ็ชรประดับสกุล นักเรียนทุนจากประเทศเกาหลี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกระบวนการทำงานแอนิเมชั่น และเป็นการเชื่อมโยงให้นักศึกษาได้รู้จัก นักสร้างสรรค์กราฟิกในท้องถิ่น ขั้นตอนสุดท้าย คือ การปลุกพลังความเชื่อในตัวนักศึกษาว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ ซึ่งจะค่อย ๆ สอดแทรกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างนักศึกษานิเทศศาสตร์ เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ มีจิตอาสา สามารถทำงานเป็นทีม อ่อนน้อม และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อชุมชน ท้องถิ่นต่อไป

P2

P3

P4

นักศึกษาสาธารณสุข / เทคโนดิจิทัล / คหกรรม คณะวิทย์ฯ รับรางวัลด้านวิชาการ

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่งจากหลากหลายสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการจากการนำเสนอผลงานและประกวดทักษะวิชาชีพ ประกอบด้วย
 
scitech pkru 10 mar 2020 1
 
scitech pkru 10 mar 2020 2
 
scitech pkru 10 mar 2020 3
 
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลัก ระดับนานาชาติ WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ นายธนกร ทนน้ำ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารริมทางและบรรจุภัณฑ์ ประเภทบุคคล / นายสราวุฒิ คุ้มตัว รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ประเภทบุคคล / นายเขมทัต อรรถธรรม นายรัตตพงศ์ ทองเครือ และนางสาวซุนนียะห์ คาลเคน รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารตะวันออกผสมผสานอาหารตะวันตก ชุดฟรีสไตล์ ประเภททีม 3 คน / นายธนดล เทียมทัน รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารไทยชาววัง ประเภทบุคคล
 
scitech pkru 10 mar 2020 4
 
scitech pkru 10 mar 2020 5
 
นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวปรียาภรณ์ หีมเกตุ / นางสาวศิริยาภรณ์ แมนเมือง / นางสาวนิศากร ตันติวิบูลชัย และนายเจษฎา จิ๋วจรัส ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่น ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการสื่อสารทันตสุขภาพด้วยหลัก 3 ถ.:กรณีศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางทอง" ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช
 
scitech pkru 10 mar 2020 6
 
และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ นายเทพทอง แซ่หงอ และ นายอภิสิทธิ์ ชมสุข ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝนด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช
 
83865657 1383555451815681 2943984538474250240 n
 
83990859 1383549331816293 3936074314008231936 n
 
84086313 2850358565193898 5873191490347335680 o
 
84283007 1383549015149658 2881366582473261056 n
 
84318064 1383555428482350 5813072423628570624 n
 
84586351 1383555505149009 7750316726704668672 n
 
 
84756976 1383549265149633 2659743924947517440 n
 
 
84829815 484504568887442 5588649516145311744 n
 
84847990 1383548948482998 3675840347168047104 n
 

นักเรียนสาธิต ประถม PKRU โกยเหรียญรางวัลแข่งขันวิชาการวิทย์-คณิต

satit pkru 30 jan 2020 1
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา ชั้นปีที่ 5 และ 6 จำนวน 13 คน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 ในรายวิชา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 
satit pkru 30 jan 2020 2
 
satit pkru 30 jan 2020 3
 
โดยมีนักเรียน จำนวน 7 คน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ ดช.รัชฎธรรม ณ ตะกั่วทุ่ง / ดญ.ธนรัตน์ ตัณฑัยย์ / ดญ.ขนิษฐา หยูด้วง / ดญ.อาซีชะห์ สะแต / ดญ.สุวพัชร สุดตะเมือง / ดญ.ภิชาภัทร ลิ่มสกุล / ดญ.ปรัชมน ชื่นจันทร์ ทั้งนี้มีนักเรียนได้เหรียญเงิน จำนวน 5 คน ได้แก่ ดญ.ซีรีน ตนคลัง / ดช.รัชชานนท์ ขุนรา / ดญ.อภิษฎา นาคะโร / ดช.ฮมัจจ์ ปะหนัน / ดช.เสฏฐพงศ์ ขอพันเลิศ / และเหรียญทอง 1 คน คือ ดญ.ณัฐกัญญา แก้วเอียด ในการนี้นักเรียนที่ได้เหรียญเงินและเหรียญทอง ได้ผ่านเข้ารอบสอง เพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมค่ายวิชาการระดับนานาชาติต่อไป
 
สำหรับความสำเร็จทางด้านวิชาการของนักเรียน รร.สาธิต PKRU เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบการจัดการเรียนสอนที่ให้ความสำคัญกับการโฟกัสนักเรียนที่มีจุดเด่น 2 ส่วนควบคู่กัน คือ 1.การจัดการเรียนรู้แบบใช้สมรรถนะเป็นฐาน (Competency-Based Learning) และ 2.การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวิชาการ (Academic Knowledge) ซึ่งครูผู้สอนจะเสริมเนื้อหาและทักษะให้เหมาะสมและตรงจุด เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น จึงเป็นที่มาของความก้าวหน้าบนเวทีการแข่งขันวิชาการประถมศึกษาในระดับท้องถิ่น ซึ่งภายหลังจากนี้โรงเรียนสาธิตฯ จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมการทำกิจกรรมและการแข่งขันทางด้านวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับสังคมและเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นต่อไป
 
satit pkru 30 jan 2020 4
 
satit pkru 30 jan 2020 5
 
satit pkru 30 jan 2020 6
 
satit pkru 30 jan 2020 7
 

นิเทศศาสตร์ PKRU รับรางวัลภาพถ่ายประทับใจ ภูเก็ตสองฝั่งคลอง (Museum Phuket)

106164023 1395127897364973 857739318669787933 o

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรธรรม ลีนิน นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสที่สามารถคว้ารางวัลภาพประทับใจจากการประกวดภาพถ่าย "ภูเก็ตสองฝั่งคลอง" ซึ่งจัดโดยมิวเซียม ภูเก็ต (Museum Phuket) โดยมี ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา

106079706 1395128160698280 2585104765936607625 o

ม.ราชภัฏภูเก็ต รับรางวัลแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

1
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมทั้งหมด 19 สถาบัน มีการแข่งขันทั้งหมด 15 ประเภท ผลการแข่งขันนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการทดสอบทักษะทางประสาทสัมผัส ได้แก่ นางสาวภาวิตา ศิลา และนางสาวธัญญกรณ์ สร้อยสน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจเกษตร ได้แก่ นายกรณ์วิทย์ เกิดสุข นายพิชชาพงศ์ ชุมรักษ์  นายกฤติน ศรีสวัสดิ์ และนางสาวพุธิตา เออชูชื่น  
 
เครดิตภาพ UBRU - เกษตรศาสตร์สัมพันธ์
 
86697899 3000545843312406 2064862620552265728 o
 
86970239 3001187269914930 2829552973187645440 o
 
86970294 3001174009916256 7700195377483350016 o
 
87153492 3001186823248308 4316890780468772864 o
 
87172070 3001179079915749 5606731538914869248 o
 
87453895 3002835609750096 2592979306871259136 o
 
 
 

อาจารย์สาขาทัศนศิลป์ รับรางวัลชมเชยภาพวาดจัดโดยกองบัญชาการกองทัพไทย

 
78952931 430428604272473 1002482376619589632 n
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประชาชน ในการประกวดภาพวาดหัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ในชื่อภาพ “อดีต ปัจจุบัน อนาคตกองทัพไทย” ซึ่งจัดโดย กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยในงานมี พลเอกชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานอนุกรรมการตัดสินการประกวดฯ และคณะกรรมการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี มณเฑียร ชูเสือหึง กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน ปกรณ์ กลมเกลี้ยง พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และชลิต นาคพะวัน ที่ปรึกษาโครงการฯ
 
 
สำหรับการประกวดภาพวาดในครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 “กองบัญชาการกองทัพไทย” ได้จัดทำโครงการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ซึ่งเป็นเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจของ “กองทัพไทย” โดย “กองบัญชาการกองทัพไทย”เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการร่วมระหว่างกองบัญชาการ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ด้วยการผนึกกำลัง ความสมัครสมานสามัคคี เสมือนเป็นหนึ่งกองทัพเดียวที่มีเอกภาพและศักยภาพสูงสุด โดยการสนธิกำลังจากทุกเหล่าทัพ ตามคุณลักษณะ หลักนิยม และขีดความสามารถ เพื่อคลี่คลาย แก้ไข และบรรเทาสถานการณ์ร้ายแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในยามปกติและยามสงคราม โดยเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอจินตนาการแนวความคิด ความรู้สึก มุมมองความสำคัญของ “กองทัพไทย” ในการปฏิบัติภารกิจร่วมในด้านต่างๆ สู่ภาพวาด ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้จารึกไว้เป็นคลังภาพวาดแห่งประวัติศาสตร์ของกองทัพไทย
 
 
 
 

แสดงความยินดี นางสาวปุณฑริกา เกื้อสกุล นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รับรางวัลบุคคลพิการตัวอย่าง

 
DSC05063 1
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุณฑริกา เกื้อสกุล นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสที่เข้ารับโล่รางวัลบุคคลพิการตัวอย่าง จากนายอำพล เสนาณรงค์ ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 
75614061 2596193367127889 8770068488216641536 n
 
เจ้าของรางวัลจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้ซึ่งมีคุณธรรมและจิตอาสาในการทำงานเพื่อสังคมโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในฐานะเลขานุการสมาคมคนพิการภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นับเป็นกำลังใจที่สำคัญในการทำงานสำหรับท้องถิ่น เพื่อพี่น้องผู้พิการ ในการดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการต่อไป ซึ่งหลังจากที่ได้เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) ทำให้มีความรู้ในด้านการประสานงาน การจัดการด้านต่างๆ และการสร้างเครือข่ายในท้องถิ่น ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้สามารถสนับสนุนการทำงานเพื่อผู้พิการในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น 
 
สำหรับความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ที่เปิดกว้างทางการศึกษา และพร้อมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นแหล่งบ่มเพาะและสนับสนุนผู้มีคุณธรรมและจิตอาสาเป็นกำลังสำคัญเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
75485984 3308028262603295 438928164249403392 n
 
56209368 2666149843457810 2866636747318493184 n
 
60824846 2792466194159507 211839031263100928 n
 
Top