สมาคมศิษย์เก่า PKRU ปันน้ำใจ พี่ให้น้อง มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษา กศ.บป.

pkru scholarship 26 jun 2020

PRPKRU (26 มิถุนายน 2563) สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “PKRU ปันน้ำใจ พี่ให้น้อง” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นายเรวัต อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโครงการ กศ.บป. (ภาคเสาร์-อาทิตย์) ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 นอกจากนั้น สมาคมศิษย์เก่าฯได้มีการรับมอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 875 ชิ้น และ หน้ากากอนามัย จำนวน 4,000 ชิ้น ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย