เมนู

ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 28

  • มี.ค. 11, 2563
  • 530

DSCF3005

(11 มีนาคม 2563) ที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 3 โดยมีพลเรือโทเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 3 ปีที่ 28 ซึ่งได้จัดให้มีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศแด่ดวงวิญญาณบุคลากรของกองทัพเรือทุกนาย ที่เสียชีวิต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรชุมชน และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี
สำหรับทัพเรือภาคที่ 3 สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้จัดตั้งทัพเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน และพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย-พม่า และมาเลเซีย ครอบคลุมพื้นทีปฏิบัติการของจังหวัดในแถบฝั่งทะเลอันดามัน รวม 6 จังหวัด คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล เริ่มแรกมีที่ตั้งกองบัญชาการอยู่ที่ฐานทัพเรือพังงา ต่อมากองทัพเรือได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านแหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต เป็นสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่ และได้ย้ายมาอยู่ที่แห่งใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2540 จนถึงปัจจุบัน

DSCF2945

DSCF2950

DSCF2956

DSCF2958

DSCF2963

DSCF2967

DSCF2981

DSCF2982

DSCF2985

DSCF2990

DSCF2992

DSCF2996

DSCF2999

DSCF3004

Top