เมนู

ยกเลิกการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษา ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

  • มี.ค. 13, 2563
  • 1393

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขอยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

banner noninterview

an noninterview asso2563

Top