เมนู

นศ.นวัตกรรมการบริหาร รับรางวัลชนะเลิศประกวดแผนการท่องเที่ยว

  • มิ.ย. 25, 2563
  • 504

ขอแสดงความยนดกบนกศกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกนวัตกรรมการบริการ ได้แก่ น.ส.กมลรัตน์ เพิ่มวงษ์ และ น.ส.สุภัสสรา จันทร์ทิพย์ ผลงาน Silk Road Hotel of Love โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิมิต ซุ้นสั้น ในโอกาสที่คว้ารางวัลชนะเลิศ Let's Travel : The journey, do it with Passion" ในการประกวดแผนการท่องเที่ยวในโครงการ Young DMC Professional Camp จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (จัดในรูปแบบออนไลน์)

Top