เมนู

QA PKRU จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

  • มิ.ย. 25, 2563
  • 205

DSCF3978

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” (EdPEx) โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนะนำเทคนิควิธีการจัดทำข้อมูล โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วม ที่ห้องประชุมแคแสด 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

DSCF3983

DSCF3985

DSCF3993

DSCF3994

DSCF3996

DSCF3998

DSCF4002

DSCF4003

DSCF4005

DSCF4008

DSCF4014

DSCF4016

DSCF4017

DSCF4025

DSCF4027

DSCF4032

DSCF4034

DSCF4036

DSCF4037

DSCF4038

DSCF4042

Top