เมนู

สาขาพัฒนาชุมชน พบปะ นศ.ใหม่และผู้ปกครอง สร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนยุคโควิด-19 

  • ก.ค. 01, 2563
  • 274
ข่าว พฒ 28.63 ๒๐๐๖๓๐
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาภาคปกติจันทร์-ศุกร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษา ร่วมด้วยนายสนธยา ปานแก้ว ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ประจำสาขาวิชา นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง เข้าร่วมร่วมโครงการและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานโควิด - 19 ภายใต้การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) และการดูแลปฏิบัติตนในการป้องกันด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัย สำหรับกิจกรรมการเตรียมความพร้อมฯ ดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมพบปะ พูดคุยและทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิถีใหม่ กิจกรรมการมอบสายรัดข้อมือประจำสาขา กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการ และความคาดหวังของนักศึกษา กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และการใช้เทคโนโลยี โดยอาจารย์ปสุตา แก้วมณี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ข่าว พฒ.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 0.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 1.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 5.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 7.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 9.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 12.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 14.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 19.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 29.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 30.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 31.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 34.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 40.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 41.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 44.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 53.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 55.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 56.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 57.63 ๒๐๐๖๓๐
ข่าว พฒ 59.63 ๒๐๐๖๓๐
Top