เมนู

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  • ก.ค. 05, 2563
  • 296

S 6635628

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อหารือทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนอาจารย์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ภาพนางสาวพรพรรณ ไชยเจริญ /ข่าว น.ส.ดลรัตน์ คงหาญ จนท.บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฎภูเก็ต

S 6635619

S 6635620

S 6635622

S 6635627

S 6635628

S 6635630

S 6635633

S 6635636

S 6635638

Top