เมนู

สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง จัดพิธี “คำนับครูนาฏศิลป์”

  • ก.ค. 13, 2563
  • 145

DSCF5052

PRPKRU (12 กรกฎาคม 2563) สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดพิธี “คำนับครูนาฏศิลป์” เพื่อความเป็นสิริมงคและแสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ โดยได้รับเกียรติจากครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง เป็นผู้ประกอบพิธี โดยมี อาจารย์มุขนิชกานต์ อุประ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพศักดิ์ นาคเสนา ประธานสาขาวิชาสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ร่วมด้วย รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ตลอดจน อาจารย์ประจำสาขาวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วม ณ โรงละครนาฎศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

DSCF5050

DSCF5054

DSCF5056

DSCF5059

DSCF5061

DSCF5064

DSCF5068

DSCF5069

DSCF5071

DSCF5072

DSCF5073

DSCF5076

DSCF5079

DSCF5081

DSCF5082

DSCF5084

DSCF5086

DSCF5088

DSCF5090

DSCF5092

DSCF5094

DSCF5095

DSCF5099

DSCF5104

DSCF5105

DSCF5112

DSCF5117

DSCF5121

DSCF5122

DSCF5127

DSCF5140

DSCF5149

DSCF5152

DSCF5168

DSCF5173

DSCF5178

DSCF5184

DSCF5188

DSCF5194

DSCF5197

DSCF5199

DSCF5203

Top