เมนู

บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 63

  • ก.ค. 15, 2563
  • 178

DSCF4157

PRPKRU (15 กรกฎาคม 2563) ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต

DSCF4154

DSCF4158

DSCF4160

DSCF4161

DSCF4162

DSCF4163

DSCF4166

DSCF4172

Top